INFORMACJA NT. RZĄDOWEGO PROGRAMU "DOBRY START" czytajNUMER KONTA BANKOWEGO: 74 1560 0013 2026 0000 0521 0001


NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW: 10 1560 0013 2771 3732 1000 0001